HÌNH THỨC THANH TOÁN

Trang Phong hỗ trợ tất cả các hình thức thanh toán thông dụng như: Thanh toán tiền mặt, COD (Thanh toán khi nhận hàng qua Viettel Post), ATM …

hình thức thanh toán

Sau khi chuyển khoản, Quý khách vui lòng scan uỷ nhiệm chi hoặc giấy chuyển tiền (trong một số trường hợp Ngân hàng thông báo chậm, chúng tôi sẽ căn cứ vào uỷ nhiệm chi hoặc giấy chuyển tiền để tiến hành chuyển hàng cho Quý khách) và gửi tới email ctytrangphong.vn@gmail.com và gọi cho chúng tôi theo số 0904.875.8750896 85 86 86 để được hỗ trợ. Chúng tôi chỉ giao hàng khi đã nhận được thanh toán.